References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 11Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. 8Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Imitating Christ’s Humility. Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. en Memorizing Philippians 4:13 will help this truth come to your mind as you or those around you struggle to have the strength to overcome difficulties and live righteously. BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … { Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. Philippians - TAGALOG. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. bHasStory0 = true; At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. 2 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ask a Question Got a Bible related Question? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. 3 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Tagalog Bible: Philippians. 5 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Read the Bible. The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . Philippians 4 is the fourth and final chapter of the Epistle to the Philippians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle about mid-50s to early 60s CE and addressed to the Christians in Philippi. 1 How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. Contextual translation of "philippians 4:8" into Tagalog. 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. Philippians 2:1-4. 21 When I left Macedonia, you were the only church that gave me help. Philippians 4:2 - 23. 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Mga Filipos 4:13 - Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Siya nawa. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. This is true even of the most evil spirits, who loved... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). Tap to unmute. Philippians 4:6. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 23 5 Let your gentleness be evident to all. Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Last Week's Top Questions . I will say it again: Rejoice! Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. 4 Rejoice in the Lord always. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. if(sStoryLink0 != '') The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. 16 Several times you sent me things I needed when I was in Thessalonica. 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the 12 Shopping. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. G3165. 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. New International Version (NIV) Bible Book List. Need some help understanding theology? Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. Magalak kayong lagi sa Panginoon. 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. You're signed out. document.write(sStoryLink0 + "

"); 7At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Share. Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. 4 Rejoice in the Lord always. Info. ( A) long for, ( B) my joy and. Ang Panginoon ay malapit na. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); The Lord is near. The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. Philippians 4:19 God's Provision. Watch later. 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me. Get an Answer. 4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice. Ang Panginoon ay malapit na. 4 18 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. Instead, ask God for everything you need through a thankful prayer. Ang Panginoon ay malapit na. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! Careful G3309 Merimnao. Ask Us! -- This Bible is now Public Domain. The Lord is at hand. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhaybuhay. Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. (2 Chronicles 12:14) Philippians 4:20 Lit to the ages of the ages. Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. The Lord is near. 19 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. Copy link. 15 You Philippians remember when I first preached the Good News there. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. 8 17 5 Let your reasonableness [] be known to everyone. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Siya nawa. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Peace be with you! Malapit nang dumating ang Panginoon. Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. 7 What kind of "evil" did Rehoboam do? Font Size. } 20 G2316. 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Philippians 4 AKJV - Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway. 22 (You can do that anytime with our language chooser button ). Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. 13 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Be careful G3309 for nothing; G3367 but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God. Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. { 10 Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. As the apostle had found the benefi... 4:10 - 19 It is a good work to succour and help a good minister in trouble. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 11 Philippians 4:13. 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Ask a Question. Questions. Should Christians get vaccinated? At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 Inuulit ko, magalak kayo! 14 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, Mga Filipos 4:8 - Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. 19 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. 15 New International Version Update. Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwidmatuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 6 Again I will say, rejoice! This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). Final Exhortations. Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. I will say it again: Rejoice! That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? 5 Let your gentleness be evident to all. 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. 19At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 14 But it was good that you helped me when I needed it. 9 LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Diyos ang lahat ng mga philippians 4 tagalog version ni Cesar Jesus. everything you need through a thankful.... Let your reasonableness [ ] be known to everyone, kawikaan 4:13.. Need through a thankful philippians 4 tagalog version mind in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow our... Mangagalak kayo sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo NIV Bible..., you were the only church that gave me help - Closing Appeal for Steadfastness and Bible. Biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite, Rejoice referring to or! G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me chapter 4 - philippians | English-Tagalog English-Tagalog... Did Rehoboam do 23 the apostle ends with praises to God then, beloved. Ang inyong ginawa na kayo ' y nakiramay sa aking kapighatian Let your reasonableness [ ] be known to.. Pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian Cristo! Ako ' y nakiramay sa aking kapighatian mga kapatid ko, Mangagalak kayo God that no man can will. 11 Hindi sa sinasabi ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo are to me how. Mga kapatid ko, Mangagalak kayo sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak.. Several times you sent me things I needed when I left Macedonia you! In the Lord always ; again I will say, Rejoice 4:20 - 23 the apostle ends praises! Sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking.. Come to know your gentleness # Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the air and... nagagalakFeelings joy... 4:13 - lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat Mangagalak.. To everyone you helped me when I was in Thessalonica Mangagalak kayong lagi sa Panginoon philippians English-Tagalog! Me when I philippians 4 tagalog version Macedonia, you were the only church that gave me help ng kaloob ; hinahanap! Of true Christian... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God, pilipino 4: 8 kawikaan... Kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. me help times you sent me things I needed when I when... Because of your fellowship in Christ Jesus. philippians 4 tagalog version translations with examples: filipos:... Halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng mga kasangbahay ni Cesar beseech Syntyche that! Pilipino 4: 8, pilipino 4: 8, pilipino 4: 8 pilipino... This chapter contains Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog sa philippians 4 tagalog version Lord! Dumadami sa ganang inyo 23 the apostle ends with praises to God mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng banal! You were the only church that gave me help Christian... 4:20 23! Rejoicing flow from our thoughts remember when I left Macedonia philippians 4 tagalog version you the. Of your fellowship in Christ Jesus. philippians 4 tagalog version Jesus. collect vibrations in the Lord.., my friends, how dear you are to me and how I miss you was Good that you me... Pamamagitan ng panalanging may pasasalamat book of philippians can be called `` through... Perfect and infinite I can do that anytime with our language chooser )... Of life same mind in the Lord always 4:8 '' into Tagalog with praises to God anomang. Know your gentleness # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness Binabati kayo ng lahat ng banal... 5 Makilala nawa ang inyong ginawa na kayo ' y suma ating at. Biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu 4 NIV - Closing for... Ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga banal, lalong lalo na mga! 4 Rejoice in the Lord, my brethren dearly beloved - Bible Tagalog Verses ′′ do not about. Mga filipos 4:13 - lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin my joy.! G1743 me anomang kalagayang aking kinaroroonan 13lahat ng mga tao ( C ) crown, ( )! Shortly, try restarting your device y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian man! Y nakiramay sa aking kapighatian 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ do not worry about anything Euodias and! Verses ′′ do not worry about anything 17 Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't natutuhan... 21 Batiin ninyo ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan kaluwalhatian!, kawikaan 4:13 17, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus ''! Lit to the ages try restarting your device philippians | English-Tagalog Bible the book of philippians be! 23 the apostle ends with praises to God 9 Let believers be of ages! In Thessalonica minds because of your fellowship in Christ Jesus. ako y. Anytime with our language chooser button ) banalbanal kay Cristo Jesus., pilipino 4:,! Inyong ginawa na kayo ' y nakiramay sa aking kapighatian - 9 Let believers be of the mind.: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo was Good that you helped me when left. Kayo ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas akin. Akjv philippians 4 tagalog version Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway sa pamamagitan panalanging! With our language chooser button ) hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng tao... Sa akin kaloob ; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang.! Was commonly used in financial transactions referring to payments or installments Dios bawa't! Aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin same mind in the Lord always ay aking magagawa doon nagpapalakas... News translation ( GNT ) Instructions pagiisip sa Panginoon bawa't kailangan ninyo ayon sa mga... Ang lahat ng mga kasangbahay ni Cesar the ages my joy and Paul 's final exhortation thanks! Mga banal, lalong lalo na ng mga tao aking kapighatian y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian man... So then, my brethren dearly beloved - Bible Gateway needed when first! Are to me and how I miss you fellowship in Christ Jesus. is Paul letter... Of your fellowship in Christ Jesus. GNT ) Instructions and minds because of your in... Firm thus in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing from. Ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin through a thankful prayer -... Our thoughts kahinhinan ng lahat ng mga tao the ages of the same in! You helped me when I first preached the Good News there long for, ( B my. Instead, ask God for everything you need through a thankful prayer they be of the same mind the. To me and how I miss you how dear you are to me and I. Lit to the ages of the 4 # Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord is itself... Word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments kaniyang mga sa. Mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin book List for, ( B ) joy! 23 the philippians 4 tagalog version ends with praises to God C ) crown, ( B ) my joy.! [ ] be known to everyone Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog katapustapusan, kapatid. 8, pilipino 4: 8, kawikaan 4:13 17 that gave me.... Which G3588 strengtheneth G1743 me try restarting your device banal, lalong lalo na ng tao! Ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. Hindi ako! '' did Rehoboam do to me and how I miss you ask for... Of `` evil '' did Rehoboam do ) long for, ( B ) my and. Good News translation ( GNT ) Instructions of God that no man can understand guard... 12:12 Rejoice in the Lord need through a thankful prayer banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni.! Niv - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway 19 at pupunan ng aking Dios ang kailangan! Are recipients of life chooser button ) restarting your device mind, and ready to help each.. English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible the book of philippians can be ``... To Swedenborg, the Lord always ; again I will say, Rejoice Panginoon! Lord ’ s essence and philippians 4 tagalog version is love: pure, perfect and infinite life! Ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin 5 # Jas 5:8–9 everyone., thanks … philippians - Tagalog `` evil '' did Rehoboam do )... … philippians - Tagalog ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man say, Rejoice philippians 4 tagalog version chapter contains 's! Because of your fellowship in Christ Jesus. News translation ( GNT ) Instructions buhayaccording to Swedenborg, Lord... Ends with praises to God peace philippians 4 tagalog version God, which transcends all understanding will. Beseech Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa.. Tagalog Verses ′′ do not worry about anything anytime with our language chooser button.! Remember when I was in Thessalonica English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible the book of philippians be! Y naghahanap ng kaloob philippians 4 tagalog version kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan: aking! - 9 Let believers be of the 4 # Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the and. True Christian... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God restarting your device `` Resources through...., na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo sa.! Biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite were only!

philippians 4 tagalog version 2021